Vitenskapelig notasjonskalkulator

Konverter et hvilket som helst desimaltall til vitenskapelig notasjon.

Resultat:

Denne kalkulatoren lar deg konvertere et desimaltall til et eksponentielt tall, og et eksponentielt tall til et desimaltall.

Vitenskapelig notasjon brukes vanligvis til å forenkle svært store og svært små tall. Det brukes vanligvis i fysikk, kjemi og programmering. Det er en forenkling av tall ved å multiplisere dem med 10 hevet til en gitt eksponent.

Nummer Vitenskapelig notasjon Vitenskapelig notasjon (E) Desimalnotasjon
500 5 × 10² 5e+2 500
2000 2 × 10³ 2e+3 2000
0.007 7 × 10⁻³ 7e-3 0.007
0.007 7 × 10⁻³ 7e-3 0.007
-120 -1.2 × 10² -1.2e+2 -120
1.5e+5 1.5 × 10⁵ 1.5e+5 150000