Kalkulator for primtall

Sjekk om tallet er primtall og se dets divisorer.

Resultat:

Et primtall er et naturlig tall som er større enn 1 og bare er delelig med 1 og seg selv.

Primtall fra 1 til 100

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

Eksempler

Nummer Er dette tallet et primtall? Faktorer av antallet
15 Nei 1, 3, 5, 15
17 Ja 1, 17
41 Ja 1, 41
50 Nei 1, 2, 5, 10, 25, 50
62 Nei 1, 2, 31, 62
73 Ja 1, 73
211 Ja 1, 211
212 Nei 1, 2, 4, 53, 106, 212

Se også: