Brøk til prosent kalkulator

Konverter en brøk til en prosent med gitt antall desimaler.


Resultat:
Venter på innspill...

Hvordan konvertere en brøk til en prosent?

  1. Del telleren av brøken med nevneren til brøken (f.eks. 2 ÷ 4 = 0,5).
  2. Multipliser resultatet med 100 for å få prosentverdien (f.eks. 0,5 × 100 = 50%).

Beregningsformel

Prosentverdi = Teller ÷ Nevner × 100

Eksempler

Nummer Prosentverdi
5/7 71.43%
12/20 60%
7/2 350%
10/10 100%
3/18 16.67%