Gjennomsnittlig kalkulator

Beregn det aritmetiske gjennomsnittet, vektet gjennomsnitt eller geometrisk gjennomsnitt.

Resultat:
Skriv inn verdiene (f.eks. skolekarakterer) og deres vekter:
Vekt
Vekt
Vekt
Resultat:
Resultat:

Midlene er ment å vise midten av et sett med tall. Det kan imidlertid bestemmes på mange måter, og det kan variere avhengig av hvilken type gjennomsnitt som brukes.

  • Aritmetisk gjennomsnitt er en enkel måte å beregne gjennomsnittet av et gitt sett med tall. Det er en av de mest populære typene gjennomsnitt og telles i mange bruksområder, inkludert skolekarakterer på slutten av året.
  • Det vektede gjennomsnittet skiller seg fra det aritmetiske gjennomsnittet ved at det lar deg legge til spesifikke vekter til individuelle verdier. Takket være dette er det for eksempel mulig å beregne gjennomsnittet av karakterer for et gitt skolefag avhengig av vekten deres (f.eks. når karakteren for en prøve er vekten 5, og vektingen for lekser er 1, den vektede gjennomsnittet kan ta hensyn til dette).
  • Det geometriske gjennomsnittet beregnes som roten av produktet av alle i et gitt tallsett. Graden av denne roten er lik antallet av alle tall. Denne typen middel brukes ofte blant annet i innen demografi og statistikk.

Se også: