Skalakalkulator

Konverter lengden i henhold til den angitte skalaen.

:
Faktisk lengde:
Skalalengde:
For å starte beregningen, skriv inn den angitte skalaen og en av lengdene i den valgte enheten. Kalkulatoren vil automatisk konvertere lengden til den andre i henhold til den valgte skalaen og enheten, og presentere en veiledende visuell forskjell mellom de to verdiene ved hjelp av søylene nederst.

Eksempler

Skala Lengde 1 Lengde 2
1:5 12 cm 2,4
2:7 15 m 428,57 cm
1:15 3 in 0,508 cm
1:1500 27,36 km 1824 cm