Konverter brøker til desimaler

Skriv inn en brøk og konverter den til en desimalbrøk.

X nd = ?
X (valgfri):
n =

d =
Resultat:
➔ Desimal til brøk-omregner

For å konvertere en brøk til en desimal, skriv inn telleren og nevneren for brøken og trykk på "="-knappen.

Eksempler

Brøkdel Desimalverdien
25 0,4
121735 46,6
5 419 5,21
-3 47 -3,57
-29 -0,22

Se også: