Desimalkalkulator

Beregn resultatet av en matematisk operasjon med desimaler.

Resultat:

Kalkulatoren støtter grunnleggende matematiske operatorer som + (addisjon), - (subtraksjon), * (multiplikasjon) og / (divisjon). I tillegg kan du også bruke parentes i kalkulatoren, som lar deg endre rekkefølgen beregningene utføres i.

Eksempler

Beregninger Resultat
2.50 + 2 * 3 + 3 11.5
2.50 + 2 * (3 + 3) 14.5
2.24 / 2 + 5.554 * 7 - 4 35.998
0.37 * 0.00012 0.0000444

Se også: