Eksponentkalkulator

Beregn hva som er det valgte tallet hevet til den valgte potensen. Kalkulatoren støtter både positive og negative tall.

xn = a
x =
n =
Resultat:
a =

Eksponentiering er multiplikasjonen av et tall med seg selv så mange ganger som det er gitt i eksponenten. For en negativ eksponent, del 1 på det beregnede tallet med den positive eksponenten. For eksponenten til 0 er resultatet alltid 1.

Eksempler

Nummer Beregninger Resultat
24 24 = 2 * 2 * 2 * 2 = 16 16
33 33 = 3 * 3 * 3 = 27 27
5-3 5-3 = 5-3 = 1/53 = 1/(5 * 5 * 5) = 0.008 0.008
50 50 = 1 1
1000 1000 = 1 1