Kalkulator for standardavvik

Beregn standardavviket og variansen for de gitte tallene og den valgte metoden.

Resultat:
Beregninger:
Venter på innspill...

Standardavvik lar deg estimere hvor mye, i gjennomsnitt, de gitte verdiene avviker fra det aritmetiske gjennomsnittet.

I tillegg til å vise selve resultatene, viser denne kalkulatoren deg også de detaljerte beregningene.

Beregningsformel

Standardavvik (Befolkning): $$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^{2}}{n}}$$
  • n = Mengden av alle verdier
  • μ = Aritmetisk gjennomsnitt
Standardavvik (Prøve): $$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^{2}}{n - 1}}$$
  • n = Mengden av alle verdier
  • x̄ = Aritmetisk gjennomsnitt

Eksempler

Verdier Metode Aritmetisk gjennomsnitt Standardavvik (σ)
5, 18, 2, 100 Befolkning 31,25 40,1458
5, 18, 2, 100 Prøve 31,25 46,3564
1, 1000, 15, 20 Befolkning 259 427,8732
1, 1000, 15, 20 Prøve 259 494,0654