Brøktilleggskalkulator

Beregn resultatet av å legge til to brøker basert på de angitte dataene.


+

Resultat:
Venter på innspill...

For å beregne resultatet av å legge til brøker i denne kalkulatoren, skriv inn begge brøkene og trykk på =-knappen. Bortsett fra selve resultatet, skal kalkulatoren også generere detaljerte beregninger med et valgfritt, forenklet resultat.

For å beregne resultatet av å legge til brøker:

  1. Hvis brøkene har forskjellige nevner, finn den laveste fellesnevneren.
  2. Hvis brøkene har forskjellige nevnere, i begge brøkene, multipliser telleren og nevneren med tallet som vil gi fellesnevneren.
  3. Legg sammen tellerne for begge brøkene.
  4. Eventuelt, forenkle det oppnådde resultatet.

Beregningsformel

$$ \dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{(a \times d) + (c \times b)}{b \times d} = \dfrac{ad + bc}{bd} $$

Eksempler

$$ \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2 + 1}{4} = \frac{3}{4} $$
$$ \frac{4}{6} + \frac{7}{25} = \frac{(4 \times 25) + (7 \times 6)}{25 \times 6} = \frac{100 + 42}{150} = \frac{142}{150} = \frac{71}{75} $$
$$ \frac{5}{4} + \frac{3}{7} = \frac{(5 \times 7) + (3 \times 4)}{7 \times 4} = \frac{35 + 12}{28} = \frac{47}{28} = 1 \frac{19}{28} $$

Se også: