Mediankalkulator

Skriv inn kommadelte tall og beregn median, aritmetisk gjennomsnitt, minimum, maksimum og totalsum.

Resultat:

For å beregne medianen, sorter tallene i stigende rekkefølge. Medianen er tallet i midten av settet med oddetall. I tilfellet med et sett med et partall av tall, er medianen det aritmetiske gjennomsnittet av de to midterste tallene.

Eksempler

1. {3, 7, 12, 60, 100}
Median: 12

2. {3, 7, 12, 20, 60, 100}
Median: (12 + 20) / 2 = 16


Se også: