Geometrisk middelkalkulator

Beregn det geometriske gjennomsnittet for et gitt tallsett.

Resultat:

Beregningsformel

For å finne det geometriske gjennomsnittet, regn ut roten til produktet av alle tallene. Graden av denne roten skal være lik antallet av alle tallene i settet.

Geometrisk gjennomsnitt = n√(x1 · x2 · ... · xn)

Se også: