Kuboid areal- og volumkalkulator

Beregn overflatearealet og volumet til kuboiden fra de angitte dataene.

Cuboid
a =
b =
h =
Resultat:

For å beregne arealet og volumet til en kuboid, skriv inn sidelengdene i kalkulatoren, og spesifiser høyden på cuboiden og trykk "Calculate".

Beregningsformel

Kuboid overflateareal = 2ab + 2ac + 2bh

eller

Kuboid overflateareal = 2(ab + ah + bh)

Hvor:

  • a - Sidelengde [a]
  • b - Sidelengde [b]
  • h - Høyde [h]

Kuboid volum = abh

Hvor:

  • a - Sidelengde [a]
  • b - Sidelengde [b]
  • h - Høyde [h]