Kalkulator for brøksammenligning

Sammenlign brøker og desimaler og se hvilken som er større, mindre enn eller lik hverandre.

?
Resultat:
Venter på innspill...

For å sammenligne brøker, skriv dem inn i de aktuelle feltene og trykk på "Beregn"-knappen.

Eksempler

$$ \dfrac{4}{5} > 0.5 $$

Forklaring:

$$ 0.8 > 0.5 $$

$$ 3\dfrac{3}{5} < 5 $$

Forklaring:

$$ 3.6 < 5 $$

$$ 4 = \dfrac{4}{1} $$

Forklaring:

$$ 4 = 4 $$


Se også: