KD Ratio Kalkulator

Beregn KD-forholdet basert på de angitte dataene. I tillegg til KD, tillater denne kalkulatoren også den valgfrie KDA-forholdsberegningen.

Valgfritt felt som brukes til å beregne KDA-forholdet.

Resultat:
KD- og KDA-forhold brukes i dataspill. For å si det enkelt, jo større disse forholdstallene er, jo mer effektiv er spilleren i teorien. Imidlertid bør det huskes at KD og KDA ikke er de eneste bestemmende faktorene for en spillers ferdigheter, fordi de for eksempel kan heves ved å spille med svakere enn seg selv. Dessuten tar ikke KD- og KDA-forholdene hensyn til hvordan en gitt spiller gjør det i et lagspill, som er en av de viktigste ferdighetene for de fleste esports-spill. De beste spillerne i verden har ikke alltid veldig høye KD- eller KDA-forhold, så når man vurderer ferdighetene til en gitt spiller, bør man ikke stole utelukkende på disse parameterne. Generelt anses forhold lik eller større enn 1 som gode fordi dette betyr at spilleren har minst like mange drap som dødsfall. KD og KDA kan beregnes basert på alle en spillers spill i historien, en gitt turnering eller bare et gitt spill.

Beregningsformel

KD-forhold = Dreper (kills) / Antall dødsfall (deaths)

KDA-forhold = (Dreper (kills) + Antall assists (assists)) / Antall dødsfall (deaths)

Eksempler

Dreper (Kills) Dødsfall (Deaths) Assisterer (Assists) KD KDA
20 14 2 1.43 1.57
150 140 - 1.07 -
1234 1789 2543 0.69 2.11
0 19 6 0 0.32

Se også: