Hvor mange sekunder er det i en time?

Finn ut hvor mange sekunder som er en time.

1 time varer 3600 sekunder.
1 [timer] = 60 [minutter] = 3600 [sekunder]

Konverter timer til sekunder

h
Resultat:
s

Beregningsformel

s = h * 3600

h = s / 3600

Hvor:

  • s - Sekunder
  • h - Timer

Timer og sekunder tabell

Timer Sekunder
1 h 3600 s
2 h 7200 s
3 h 10800 s
4 h 14400 s
5 h 18000 s
10 h 36000 s
24 h 86400 s
48 h 172800 s
72 h 259200 s
100 h 360000 s