Hvor mange minutter er det på en dag?

Finn ut hvor mange minutter det er på en dag.

En dag varer i 1440 minutter.
1 [dager] = 24 [timer] = 1440 [minutter]

Konverter dager til minutter

d
Resultat:
min

Beregningsformel

min = d * 1440

d = min / 1440

Hvor:

  • min - Minutter
  • d - Dager

Tabell over dager og minutter

Dager Minutter
1 d 1440 min
2 d 2880 min
3 d 4320 min
4 d 5760 min
5 d 7200 min
7 d 10080 min
14 d 20160 min
30 d 43200 min