Hvor mange minutter er et år?

Finn ut hvor mange minutter ett år varer.

Ett år varer i gjennomsnitt 365,25 dager eller 525 960 minutter. Et 365-dagers år varer 525 600 minutter, og et skuddår (366 dager) er 527 040 minutter.
  • 365 dager = 525600 minutter
  • 366 dager = 527040 minutter
  • 365.25 dager = 525960 minutter

Konverter år til minutter

y
Resultat:
min

Beregningsformel

min = y * l * 1440

y = min / y / 1440

Hvor:

  • min - Minutter
  • y - År
  • l - Årets lengde [dager]