Hvor mange minutter er det i en måned?

Finn ut hvor mange minutter det er i en måned.

Antall minutter i en måned avhenger av lengden. En måned som varer i 28 dager vil vare i 40 320 minutter. En måned som varer i 29 dager vil vare i 41 760 minutter. En måned på 30 dager er 43 200 minutter, og en måned på 31 dager er 44 640 minutter. Det kan også antas at en måned i gjennomsnitt varer i 30 437 dager, eller 43 829,28 minutter.
  • 28 dager = 40320 minutter
  • 29 dager = 41760 minutter
  • 30 dager = 43200 minutter
  • 31 dager = 44640 minutter
  • 30.437 dager = 43829.28 minutter

Konverter måneder til minutter

m
Resultat:
min

Beregningsformel

min = m * l * 1440

m = min / l / 1440

Hvor:

  • min - Minutter
  • m - Måneder
  • l - Lengden på måneden [dager]