Hvor mange minutter er det i en time?

Finn ut hvor mange minutter det er i en time.

En time er 60 minutter.
1 [timer] = 60 [minutter]

Konverter timer til minutter

h
Resultat:
min

Beregningsformel

min = h * 60

h = min / 60

Hvor:

  • min - Minutter
  • h - Timer

Timer og minutter tabell

Timer Minutter
1 h 60 min
1 h 30 min (01:30) 90 min
1 h 40 min (01:40) 100 min
2 h 120 min
3 h 180 min
4 h 240 min
5 h 300 min
6 h 360 min
10 h 600 min
12 h 720 min
24 h 1440 min