Hvor mange timer er det i en måned?

Finn ut hvor mange timer en måned varer.

Antall timer avhenger av antall dager i en gitt måned. I gjennomsnitt varer en måned omtrent 30 437 dager.
  • 28 dager = 672 timer
  • 29 dager = 696 timer
  • 30 dager = 720 timer
  • 31 dager = 744 timer
  • 30.437 dager = 730.488 timer

Konverter måneder til timer

m
Resultat:
h

Beregningsformel

h = m * l * 24

m = h / l / 24

Hvor:

  • h - Timer
  • m - Måneder
  • l - Lengden på måneden [dager]