Hvor mange timer er et år?

Finn ut hvor mange timer ett år varer.

Antall timer i året avhenger av lengden. Et år er vanligvis 365 dager, men et skuddår (vanligvis hvert 4. år) er 366 dager. Derfor kan det antas at ett år i gjennomsnitt varer 365,25 dager.
  • 365 dager = 8760 timer
  • 366 dager = 8784 timer
  • 365.25 dager = 8766 timer

Konvertering av år til timer

y
Resultat:
h

Beregningsformel

h = y * l * 24

y = h / y / 24

Hvor:

  • h - Timer
  • y - År
  • l - Årets lengde [dager]