Løpetempokalkulator

Skriv inn tid og distanse, og beregn gjennomsnittshastigheten og tempoet.

Tid (hh:mm:ss):
: :
Resultat:

Eksempler

Tid Avstand Tempo Hastighet
00:50:30 6 km 00:08:25 / 1 kilometer 7.1287 km/h
00:30:00 2 km 00:15:00 / 1 kilometer 4 km/h
01:20:00 2 mi 00:40:00 / 1 mil 1.5 mph

Se også: