FFMI-kalkulator

Beregn den estimerte fettfrie masseindeksen (FFMI) avhengig av de angitte dataene.

cm
kg
%
Resultat:
kg/m²
kg/m²
kg
kg

FFMI-skala

Veiledende klassifisering av individuelle FFMI-resultater.

FFMI Beskrivelse
Under 18 Under gjennomsnittet
18 - 20 Gjennomsnitt
20 - 22 Over gjennomsnittet
22 - 23 Utmerket
23 - 26 Overlegen
26 - 28 Mistenkelig
Mer enn 28 Usannsynlig

Verdier over 28 vil neppe oppnås naturlig.

Beregningsformel

Kroppsfett [kg] = Vekt [kg] * Kroppsfettnivå [%] / 100

Fettfri masse [kg] = Vekt [kg] * (1 - (Kroppsfettnivå [%] / 100))

FFMI [kg/m²] = Fettfri masse [kg] / (Høyde [m])²

Normalisert FFMI [kg/m²] = FFMI [kg/m²] + 6.1 * (1.8 - Høyde [m])